Insertable de llenya Rocal model G505

Raconer.
Porta lliscant vertical i abatible.
Cambra de combustió d’acer.
Revestiment interior de vermiculita i de maó refractari.
Possibilitat de conducció de l’aire calent.
Registre primari i secundari.
Doble combustió.
Entrada d’aire exterior.
Extracció superior o inferior del calaix recollidor de cendres.

G505:
15 kW – 20 kW
Emissió CO: 0,10%
4,1 kg/h
Pes: 254 kg

Categoría:
Share