Insertable de llenya Rocal model G300/350/400

Porta lliscant vertical i abatible.
Cambra de combustió d’acer.
Revestiment interior de vermiculita i de maó refractari.
Possibilitat de conducció de l’aire calent.
Registre primari i secundari.
Doble combustió.
Entrada d’aire exterior.
Extracció superior o inferior del calaix recollidor de cendres.

G300:
11 kW – 16 kW
Emissió CO: 0,10%
3,2 kg/h
Pes: 232 kg

G350:
12 kW – 18 kW
Emissió CO: 0,10%
3,5 kg/h
Pes: 267 kg

G400:
15 kW – 20 kW
Emissió CO: 0,05%
4,6 kg/h
Pes: 313 kg

Categoría:
Share