Política de privacitat

El contingut d’aquest e-mail, juntament amb els fitxers adjunts, es confidencial, dirigida exclusivament al seu destinatari a dalt esmentat. Si vostè no es el destinatari, notifiqui aquesta circumstancia per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva eliminació. La còpia, utilització, divulgació o distribució del mateix , sense autorització esta prohibida per la legislació vigent.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades personals, han estat incorporades en el nostre fitxer de FOC i CALOR, S.C.P, d’acord a la relació contractual que ens uneix.